08 Eylül 2023

BEYMEN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YOL HARİTASINI AÇIKLADI

Türkiye'nin önde gelen lüks perakende markası Beymen, “Dünyaya Sözümüz Var” diyerek “Beymen Promise” çatısı altında bir araya getirdiği sürdürülebilirlik yol haritasını açıkladı. Beymen Group CEO’su Elif Çapçı, gelecek kuşaklara daha güzel bir dünya bırakma sorumluluğuyla hereket ettiklerini belirtirken, Beymen Promise ile “doğaya”, “topluma” ve “çalışanlarına” yönelik taahütlerini duyurdu. “Sürdürülebilirlik yol haritamızı çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ESG) stratejilerimiz çerçevesinde kapsayıcı, şeffaf ve ölçülebilir bir yaklaşımla belirledik. Bu yaklaşımımızın tüm Beymen ekosistemini de harekete geçirerek, grubumuzun sürdürülebilirlik kapsamındaki dönüşümüne katkı sağlayacağına inanıyorum” diyen Elif Çapçı, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında çizdikleri yol haritalarını şöyle anlattı: “Modada sürdürülebilirlik kavramı; tasarımdan üretime, alışveriş alışkanlıklarımızdan kıyafet ve aksesuarlarımızın kullanım sürelerine ve geri dönüşümlerine uzanan birçok alanı kapsıyor. Beymen Promise bizleri daha iyi bir gelecek vizyonu altında buluşturuyor. Sürdürülebilirlik yaklaşımımızı ortaya koyduğumuz manifestomuzda da ifade ettiğimiz gibi döngüsel modanın içinde, duyarlı, saygılı, adil ve eşitlikçi iş modellerimizle attığımız her adım, hayata geçirdiğimiz her proje, bu dünya için.”