12 Ocak 2023

YANINDAYIZ DERNEĞİ'NE YENİ TAKIM ÜYESİ

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını amaçlayan Türkiye’deki ilk sivil toplum kuruluşlarından Yanındayız Derneği'nin ekibine Shirli Ender Büyükbay da katıldı. Akademisyen olan Büyükbay, aynı zamanda eğitmen, mentör ve koçluk görevlerini de yürütüyor.
Büyükbay, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Yanındayız, evrensel insan hakları anlayışı çerçevesinde, Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan, cinsiyete dayalı ayrımcılığa karşı duran, her tür engel ve önyargı ile mücadele eden, yasalarda, kurumlarda ve toplum hayatında dönüşüme ve farkındalığa önayak olacak hareketi ateşleyen, ve en önemlisi bu mücadeleyi erkeklerin aktif katılımıyla sürdüren bir dernek.Ben de bir kadın olarak salt kadınların yanında ve kadın hakları savunucusu olarak değil, cinsiyet eşitsizliği veya ayrımcılığına maruz kalmış her bireyin yanında olmak üzere Yanındayız Derneği üyesi oldum."